Polityka prywatności Strony Internetowej MSU Publishing sp.j.

MSU Publishing sp.j. szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszej strony i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Marcinkiewicz, Szynkora, Kujawski MSU Publishing sp.j. z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ulicy Bluszczowej 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000180653, NIP: 8792384657, REGON: 871690020.
 3. MSU Publishing sp.j. przestrzega zasad ochrony Klientów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik korzystając z usług dostępnych na Stroni Internetowej MSU Publishing sp.j. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MSU Publishing sp.j. w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. MSU Publishing sp.j. stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej w celu umożliwienia Użytkownikowi nawiązania kontaktu z przedstawicielem MSU Publishing sp.j.
 2. Dla realizacji tego celu, za pośrednictwem formularza kontaktowego zbierane są informacje:
  – imię i nazwisko, i/ lub pseudonim
  – adres poczty elektronicznej (e-mail)
 3. MSU Publishing sp.j. oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji powyższego celu.
 4. MSU Publishing sp.j. oświadcza, iż powyższe dane Użytkownika nie są udostępniane ani przekazywane podmiotom trzecim. MSU Publishing sp.j. oświadcza również, że nie przekazuje danych Użytkownika do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Użytkownika mogą być jednak udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.
 5. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes MSU Publishing sp.j., lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

3 Prawa i obowiązki

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez MSU Publishing sp.j. :
– prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych,
jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego,
w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych
w uzasadnionym interesie Administratora),
– prawo do przenoszenia danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie www.msupublishing.pl, lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneosobowe@msupublishing.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 56 6623500 albo listownie wysyłając list na adres MSU Publishing sp.j., ul. Bluszczowa 6, 87-100 Toruń.

 

4 Polityka „Cookies”

Strona Internetowa MSU Publishing sp.j. nie zbiera w zautomatyzowany sposób żadnych informacji o aktywności użytkownika, wyjątkiem są informacje zawartych w plikach „Cookies”.

Czym są pliki „Cookies”?
Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) są to zbiory danych, najczęściej zapisanych w postaci tekstowej, które przechowywane są w urządzeniu używanym przez Użytkownika Strony Internetowej. Przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej i jej kolejnych podstron. Pliki „Cookies” najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania plików na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „Cookies” wykorzystywane są dla realizacji trzech celów:
1. Dla dostosowania zawartości oraz  optymalizacji wyświetlania stron internetowych na urządzeniu Użytkownika dzięki identyfikacji urządzenia końcowego.
2. Do optymalizacji treści i struktury Strony dzięki zebranym danym statystycznym pozwalającym zobrazować sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony.
3. Do zapewnienia bezpieczeństwa oraz do wykrywania nadużyć w zakresie usług dostępnych na Stronie Internetowej.

Strona Internetowa MSU Publishing sp.j. wykorzystuje pliki „Cookies” dwóch rodzajów:
„Sesyjne” (session cookies) to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” (persistent cookies) pliki „Cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „Cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają zaoisywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie usunąć pliki „Cookies” w dowolnym momencie ze swojego urządzenia. Użytkownik może też w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w swojej przeglądarce.  Możliwe jest całkowite zablokowanie przez Użytkownika obsługi plików „Cookies” lub też wymuszenie na przeglądarce wyświetlania każdorazowo powiadomień o zapisaniu na urządzeniu Użytkownika pliku „Cookies”. Szczegółowe informacje opisujące obsługę plików „Cookies” w przeglądarce Użytkownika dostępne są w opisie ustawień przeglądarki – zakładka pomocy. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików „Cookies” może wpłynąć na sposób wyświetlania zawartości Strony na urządzeniu Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający sprawne z niej korzystanie.

Pliki „Cookies” zapisane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystane przez partnerów MSU Publishing sp.j.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.